Intervjuer

Banken från Trappmusik och Tony from Sweden hos SR:s Finska Pinnar

Gatuslang x Chris Change

Level 8 i Concrete Magazine

Ameeba

Asa Masa

Redrama

SmoJo (Intervju)

Nick Emo (Intervju)

Shazaam (Intervju)

Bildspråk den Tyngre (Intervju)

Shazaam x Gatuslang

Level 8 nämns i Huntsville Times